E-Sigara hakkında bilinmesi gerekenler!


08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:00
E-Sigara hakkında bilinmesi gerekenler!

Tüten her bir sigara dumanı, insan bedeninin dolaşmak için can atar adeta. Tüm dünyada tütün tüketimi her geçen gün artmaya devam ediyor. Tütün tüketiminin artması da beraberinde tütüne bağlı ölüm ve hastalıkları getiriyor. Sigara içme yaşının ilkokul çağına indiği günümüzde yeterli önlemler alınmadığı taktirde olumsuz birçok tabloyla karşılaşacağız. Bu sorunun çözümü için yediden yetmişe herkese önemli görevler düşüyor.

Dünya’da Tütün Kullanımı

Tütün tüketimi, dünyanın karşılaştığı en büyük halk sağlığı sorunlarından biridir. Her yıl yaklaşık 6 milyon kişi sigaraya bağlı hayatını kaybetmektedir. 2020 yılında bu sayının 7.5 milyona (tüm ölümlerin %10’u) çıkması beklenmektedir.

17-05/08/1-1494255416.jpg

Türkiye’de Tütün Kullanımı

Türkiye, son 15-20 yılda tütün kontrolü konusunda gösterdiği başarılı ve kararlı çalışmaları ile tütün kontrolünü başarılı bir şekilde uyguluyor. Tüm dünya ülkeleri arasında MPOWER (Monitor, Protect, Offer, Warn, Enforce, Rais) kriterlerini en üst düzeyde uygulamayı başarabilen ülke olmuştur. Bu konuda Türkiye, birçok kez örnek ülke olarak gösterilmiş. Diğer ülkelerin ulaşması, yapması gerekenlere öncülük etmiştir.
Alınan onlarca önleme rağmen; 2012 Küresel Yetişkin Tütün Araştırma Raporuna göre, ülkemizde 15 yaş üstü bireylerin %27,2’si tütün kullanıcısıdır. Oran istenilen seviyede değil ama hayata geçirilen yeni önlemler ile tütün tüketiminin azalması beklenmektedir.

Dünya’da ve Türkiye’de E-Sigara Pazarı

Dünya üzerinde, e-sigarayı destekleme kampanyası çeşitli yöntemlerle hala devam etmektedir. Tıpkı 1950 ve 1960’lardaki sigara reklamları gibi televizyon, radyo, internet, dergiler ve her türlü reklam araçlarında e-sigara reklamları yer almakta ve toplum e-sigaranın zararsız olduğu konusunda yönlendirilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye’de elektronik sigara yasal satışı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, internet aracılığıyla ürünün satışını yapan aktif siteler bulunmaktadır. Sitelerin %91’inde 18 yaş uyarısı bulunmamakta, %51’inde güvenli olduğu, %56’sında sigara bıraktırma iddiası, %26’sında “sigara bıraktırır” sloganı vardır. Sitelerin %20’si ürünlerin yararı konusunda ulusal veya uluslararası sağlık kurumlarına atıf yapmıştır.

Bazı ülkeler beklenilenin tam tersi tutum da sergileyebiliyor. Özellikle Birleşik Krallık, e-sigarayı destekleyerek diğer ülkelerden ayrı düşmektedir. İngiliz Halk Sağlığı 2015 raporunda elektronik sigaranın tedavi edici kanıtlarına değinmiştir. Bilhassa e-sigara olarak adlandırılan bu ürünü desteklemeyi ilke olarak benimsemiş durumda.
Tüm bunların sonucu olarak, son bir yıl içerisinde hem yetişkinlerde hem de çocuklarda e-sigara kullanımı 2 kat artmıştır. Unutmamak gerekir ki; Hayatı boyunca günde tek 1 sigara içenlerin erken ölüm riski, hiç içmeyen gruba göre %64 daha fazladır.

E-Sigara İçeriği

Bu ürünlerin içerdiği maddeler; nikotin, propilen glikol, tütün esansı, gliserin, organik asit, sitrik asit, alkol, su, diğer katkı maddeleri şeklinde. İçeriğinde nane, çikolata gibi aromalara da yer verilmektedir. Ürünün içerdiği nikotin miktarı her nefes için 0,1-30 μg arasında değişebilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde, çocukların ve gençlerin ilgisini azaltmak için e-sigaraya mentol dışında aroma konması yasaklanmıştır.

E-Sigara Kullanımı Yasal mı?

Ülkemize 2007-2008 yıllarında gelen e-sigara, T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı’nın mücadelesi sonunda resmi olarak satışına ve pazarlanmasına sınırlama getirilmiştir. Tıbbi bir ürün olmadığı gerçeği halka yansıtılmıştır. 2013 yılında yasada yapılan değişiklik ile e-sigara, 4207 sayılı kanun kapsamına alınıyor ve reklamı, kapalı yerde içilmesi ve 18 yaşından küçüklere satılması yasaklanıyor. Benzer olarak ABD, Kanada gibi gelişmiş ülkelerde de e-sigaraya karşı kapsamlı yasaklar uygulanmaktadır.

17-05/08/3.jpg

TBMM’de bir milletvekilinin meclise e-sigara ile ilgili verdiği soru önergesi, dönemin sağlık bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmıştır.

Tütün endüstrisi, alınan bu önlemlerden kurtulabilmek için çeşitli yöntemlere başvurmaktadır. Elektronik sigara da bu amaçla üretilmiştir. Daha çok kişiye daha hızlı ulaşabilmek… Her ne kadar insan sağlığını korumak, sigarayı bıraktırmaya yardımcı olmak amacıyla piyasaya çıksa da işin aslının bu olmadığı; yapılan bilimsel çalışmalar sonucu ortaya konmuştur.

E-sigara satışı yapan web siteyi ve satış yapan yerleri ALO 171 üzerinden şikayet edebiliyorsunuz.

E-Sigaranın Zararları

1. İçerdiği Zararlı Maddeler

İçerdiği zararlı maddelere ayrıntılı bakmak gerekirse; çalışmalar göstermiştir ki, e-sigara toksik ve kanserojen birçok madde içerir. Goniewicz ve ark.’larının yaptıkları çalışmada; sigarada bulunan toksik maddelerin, e-sigaradan çekilen buharda da bulunduğu görülüyor. (Tablo 1). Tabloda dikkat edildiği üzere sigarada bulunmayan bazı maddeler e-sigarada bulunmaktadır.
Elektronik sigaranın kanıtlanmış bu toksik ve kanserojen içeriği, reklamlarında söylenen “zararsızdır” savı ile çelişmektedir.

17-05/09/tablo1-1494324158.png

2. Sitotoksisite

E-sigaranın sitotoksisite olarak bilinen hücre ölümü üzerine etkisi araştırılıyor. Hücreye büyük bir zarar verdiği görülüyor. Özellikle insan embriyo kök hücreleri, fare nöral kök hücreleri ve pulmoner fibroblastlar üzerine sitotoksik etki gösterdiği; Bahl ve ark.nın’larının yaptıkları çalışma ile ortaya konulmuştur.
Elektronik sigara buharındaki ince partiküllerin insan vücudundaki dağılımını inceleyen Zhang ve ark.’larının çalışması bu konuda yapılmış önemli çalışmalardandır. Bu çalışmada, e-sigara buharındaki partiküllerin yaklaşık %20-27’sinin dolaşım sistemi dahil diğer tüm organlarda biriktiği, bunun normal sigaradaki %25-35 değerleri ile karşılaştırılabilir düzeyde olduğu gösterilmiştir.

3. Pasif Etkilenim

Elektronik sigaraların çevreye zarar vermediği, pasif içimin olmadığı uzun bir süredir iddia ediliyordu. Ancak yapılan son çalışmalar, e-sigaranın geleneksel sigara gibi pasif etkilenime neden olduğu görülüyor. Schober ve ark.’ları , e-sigara kullanımına bağlı oda havasında 7 poliaromatik hidrokarbon (grup 1, grup 2-A,grup 2-B ve grup 3 kanserojenler arasında yer alan), yüksek nikotin,propan-1-2-diol, gliserin ve alüminyum (grup 1 kanserojen) saptamışlardır.

4. Sağlık Üzerindeki Kanıtlanmış Diğer Zararlı Etkileri

Elektronik sigarada kullanılan propilen glikol; göz ve diğer mukozalarda irritasyon yapabilen, tekrarlayan maruziyetlerde tüm sistemler üzerine toksik etki gösterebilen bir maddedir. Mevcut etkileri nedeniyle birçok alanda kullanımı yasaklanmıştır. Propilen glikol, ısıtma ve buharlaştırma işlemleri sonrası glikojenoksite dönüşür, bu madde Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi tarafından Grup 2B kanserojen grubunda sınıflanmaktadır.

Vardavas ve ark.’ları, sağlıklı sigara içicilerinde 5 dakika e-sigara kullanımı sonrası yapılan spirometri değerlerinin normal olduğunu ancak dinamik hava yolu direncinde anlamlı oranda artış olduğunu saptamışlardır.
Elektronik sigara kullanımına bağlı en sık yan etkiler; ağız ve boğaz mukozasının irritasyonu, öksürük, bulantı ve kusma olup pnömoni, kalp yetmezliği, hipotansiyon gibi hayatı tehdit edici etkiler de raporlanmıştır.

17-05/08/5.jpg

ABD Gıda ve İlaç Yönetimi tarafından 2 firma (NJOY ve Smoking Everywhere) tarafından üretilmiş olan 19 ürünün analizi sonucunda, incelenen buhar örneklerinin çoğunda “tütüne özel nitrozamin”ler (TSNA; Tobacco-Specific Nitrosamines), etilen glikol, dietilen glikol ve tütüne özel bazı maddeler (impurites) bulunmuştur.

ABD’de Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, otomobil içinde dumandan kalıntı olarak bulunan nikotinin ortamda bulunan nitröz asit ile birleşerek “tütüne özel nitrozamin”lere dönüştüğü gösterilmiştir. Öte yandan FDA tarafından yapılan değerlendirmelerde, piyasadan alınan elektronik sigaraların analizi sonucunda, 100 ml. örnekte 26,8 ile 43,2 mcg. nikotin saptandığı ve analiz sonucunda bulunan nikotin miktarlarının, ürün etiketinde yazılı olandan oldukça farklı miktarlarda olduğu bulunmuştur.

Son zamanlarda e-sigara cihazının patladığına dair veriler de geliyor. Bu, olabilirlik değil, gerçektir. Cihazın ucuza üretilebilmesi için güvenlik sınırları aşılıyor ve insan sağlığı ikinci plana itiliyor. Bu da cihazın patlamasına, yanmasına ve insana fiziksel olarak zarar vermesine neden oluyor.

E-Sigara, Geleneksel Sigarayı Bırakmada Yardımcı mı?

Elektronik sigara, nikotin bağımlılığı ile mücadele konusu ile ters düşmektedir. İçeriğinde nikotin barındırıyor olması ve e-sigara kullanan kimselerin, normal sigara tüketimine devam ediyor olması gerekli yanıtı vermektedir ancak çalışmalara bakmak gerekir.

Çalışmalardan biri, 2015 yılında ABD’de CDS tarafından yapılıyor. Araştırma, elektronik sigara kullananların %58.8’inin aynı zamanda sigara da içtiklerini gösteriyor. Yani sigarayı bıraktırmakta yardımcı olmamakta ve yeni bir bağımlılık alanı oluşturmaktadır.

Adkison ve ark.’larının ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Avusturya’yı içine alan çalışmalarında, e-sigarayı sigara bırakma amaçlı kullandığını ifade eden içiciler ve kullanmayan sigara içicilerinde 1 yıl sonunda sigara bırakma oranları arasında fark olmadığını saptıyorlar.

Vickerman ve ark.’larının çalışmasında ise, e-sigara kullananlarda kullanmayanlara göre sigara bırakma oranı istatistiksel olarak daha düşük bulunuyor. Bu sonuç, e-sigaranın nikotin bağımlılığının devamına yol açarak sigara bırakmayı olumsuz etkileyeceğinin bir göstergesidir.

Yine 2014 yılında yayınlanan Grana ve ark.’larının çalışmasında da, e-sigara kullananlar ile kullanmayan sigara içicileri arasında, sigara bırakma oranları açısından fark gözlenmiyor.

Etter ve ark.’larının yaptıkları bir çalışmada; e-sigara web sitesinden seçtikleri e-sigara kullanımına yeni başlayan, sigarayı bırakmış kişileri 1 yıl boyunca takip ediyorlar. Çalışmada, %6 olgunun tekrar sigara kullanmaya başladığı ve %92 olgunun da günlük e-sigara kullanmaya devam ettiği saptanıyor. Yazarlar buradan hareketle, e-sigaranın relapsları önleyebileceği yorumunu yapmışlardır. Ancak mevcut kanıtların e-sigaranın güvenilirliği konusunda yetersiz olması nedeniyle, e-sigara şimdiye kadar hiçbir sağlık kurum ya da kuruluşundan sigara bırakma tedavisi için onay almamıştır.

17-05/08/2.jpg

Tüm bu çalışmaların genel sonucu; e-sigaranın sigara bırakmada etkili olmadığıdır. Firmalar, tüketicilere e-sigaranın sigara bırakmak için kullanılabileceğini söyleyerek satışı arttırmayı planlıyor. Bu konuda tüketiciler oldukça dikkatli davranmalıdır.

Güvenli Sigara İçimi Var mı?

Elbette yok ancak sigara bağımlılığının ortaya çıkardığı güvenli sigara içme davranışı tehlikeli kapıları aralamaktadır. Sürekli sorulan sorulardan biri de hangisi daha zararlı veya daha az zararlı yönünde oluyor. Bu konuda yapılan çalışmalar ve rehberlerin önerilerine bakıldığında;

a) Amerikan Kanser Derneği: ‘’Güvenli tütün tüketme yöntemi yoktur.’’

b) Mayo Clinic: ‘’Güvenli tütün tüketme yöntemi yoktur.’’

c) Amerikan Akciğer Derneği: ‘’Sigara tüketimi, sağlık açısından önemli riskler taşımaktadır ve alternatif güvenli içim yoktur.’’

d) Dünya Sağlık Örgütü: ‘’Güvenli tütün çeşidi bulunmamaktadır.’’

e) ABD Ulusal Kanser Enstitüsi: ‘’Güvenli tütün çeşidi bulunmamaktadır.’’

f) ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezl: ‘’Güvenli tütün tüketme yöntemi yoktur.’’
yönünde önerilerinin olduğu görülüyor.

Önemli Notlar

Amerikan Kalp Cemiyeti e-sigara satış ve kullanımının, tütün ürünleri içeren diğer ürünler ile aynı kapsamda kanunlara dahil edilmesi ve küçük yaştaki çocuklara satışının yasaklanması gerektiğini bildirmiştir. Dünya Sağlık Örgütü de e-sigaranın satışı ve kullanımı konusunda sıkı kontrol önlemlerinin alınması gerektiğine vurgu yapan bir rapor yayınlamıştır.

E-sigara içerdiği maddeler bakımından toplum sağlığını tehdit etmektedir. Bundan sonraki süreçte tütünle mücadelenin bir ayağı da e-sigara ile mücadele olmalı, toplum e-sigaranın zararları konusunda bilinçlendirilmeli, gerekli önlemlerin alınması amaçlı siyasi otoritelerde farkındalık oluşturulmalıdır.

:: E-sigara kullanımı konusunda ne düşünüyorsunuz?

Yazan: İntern Dr. Mehmet GÜNATA

Referanslar

1. Türkiye İstatistik Kurumu Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Raporu 2012. Haber Bülteni, Sayı: 13142, 31/08/2012. Available from: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13142

2.Gültekin Karakaş D. Türkiye Tütün Sektöründe Piyasa-Yönelimli Dönüşüm. Turk Toraks Derg 2014; 15: 71-91.

3. Grana R, Benowitz N, Glantz SA. E-cigarettes: a scientific review. Circulation 2014; 129: 1972-86. [CrossRef]

4. Felberbaum M. Old Tobacco Playbook Gets New Use by E-Cigarettes. The Associated Press. 2013. Available from: http://finance.yahoo.com/news/old-tobacco-playbook-gets-e-125912186.html- gets-new-use-e-cigarettes. Accessed May 21, 2014.

5. Nazmi Bilir. Elektronik sigara-tütün kontrolünde yeri var mı. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, Belgeler, 0cak 2008.

6. Grana RA, Ling PM. “Smoking revolution”: a content analysis of electronic cigarette retail websites. Am J Prev Med 2014; 46: 395-403. [CrossRef]

7.US Department of Health and Human Services. Preventing tobacco useamong youth and young adults: a report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers forDisease Prevention and Control, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; 2012.

8.Elektronik Sigara ve Olası Sağlık Riskleri. Available from: http://www.kanser.gov.tr/Dosya/Bilgi-Dokumanlari/raporlar/e-sigara.pdf: T.C. SağlıkBakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı.

9. 11.06.2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve KontrolüHakkında Kanun değişikliği. Available from: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130611-1.htm. Acccessed 14 September 2014.

10.Miller A. E-cigarette debate divides regulators and consumers. CMAJ2014; 186: 169-70. [CrossRef]

11. Etter JF, Bullen C. A longitudinal study of electronic cigarette users. Addict Behav 2014; 39: 491-4. [CrossRef]

12. Bahl V, Lin S, Xu N, Davis B, Wang YH, Talbot P. Comparison of electronic cigarette refill fluid cytotoxicity using embryonic and adult models. Reprod Toxicol 2012; 34: 529-37. [CrossRef]

13.Schober W, Szendrei K, Matzen W, Osiander-Fuchs H, Heitmann D, Schettgen T, et al. Use of electronic cigarettes ( e-cigarettes) impairs indoor air quality and increases FeNO levels of e-cigarette consumers. Int J Hyg Environ Health 2014; 217: 628-37. [CrossRef]

14.Zhang Y, Sumner W, Chen DR. In vitro particle size distributions in electronic and conventional cigarette aerosols suggest comparable deposition patterns. Nicotine Tob Res 2013; 15: 501-8. [CrossRef]

15.Dow Chemical Co. Product Safety Assessment (PSA): propylene glycol.2013. Available from: http://www.dow.com/productsafety/finder/prog.htm#HealthInfo. Accessed May 22, 2014.

16.American Chemistry Council (2003) Ethylene Glycols: ConsiderationsAgainst Use in Theatrical Fogs/Mist and Artificial Smoke. Available from: http://www.americanchemistry.com/ProductsTechnology/Ethylene-Glycols-2/PDF-ethylene-Glycols-Fog-Information-Sheet.pdf, Accessed22 May 2014.

17. Vardavas CI, Anagnostopoulos N, Kougias M, Evangelopoulou V, Connolly GN, Behrakis PK. Short-term pulmonary effects of using an electronic cigarette: impact on respiratory flow resistance, impedance, and exhaled nitric oxide. Chest 2012; 141: 1400-6. [CrossRef]

18. Chen IL. FDA summary of adverse events on electronic cigarettes. Nicotine Tob Res 2013; 15: 615-6. [CrossRef]

19. CBS News. Electronic cigarette explodes in man’s mouth, causes serious injuries. February 16, 2012. Available from: http://www.cbsnews.com/news/electroniccigarette-explodes-in-mans-mouth-causes-serious-injuries/. Accessed May 23, 2014.

20. Strickland J. Woman says e-cigarette exploded, shot flames 4 feet across living room. WSB-TV Atlanta. 2013. Available from: http://www.wsbtv.com/news/news/local/woman-says-e-cigarette-exploded-shot-flames-4-feet/nZkCX/. Accessed May 23, 2014.

21.Adkison SE, O’Connor RJ, Bansal-Travers M, Hyland A, Borland R, YongHH, et al. Electronic nicotine delivery systems: international tobacco control four-country survey. Am J Prev Med 2013; 44: 207-15. [CrossRef]

22.Vickerman KA, Carpenter KM, Altman T, Nash CM, Zbikowski SM. Use ofelectronic cigarettes among state tobacco cessation quitline callers. Nicotine Tob Res 2013; 15: 1787-91. [CrossRef]

23. Grana R, Popova L, Ling PM. A longitudinal analysis of electronic cigarette use and smoking cessation. JAMA Intern Med 2014; 174: 812-3. [CrossRef]

24. Bhatnagar A, Whitsel LP, Ribisl KM, Bullen C, Chaloupka F, Piano MR, et al. Electronic Cigarettes: a policy statement from the American Heart Association. Circulation 2014; 130: 1418-36. [CrossRef]

25.World Health Organization (WHO). Backgrounder on WHO report onregulation of e-cigarettes and similar products. Available from: http://www.who.int/nmh/events/2014/backgrounder-e-cigarettes/en/. Accessed September 14, 2014.

26. Evaluation of e-cigarettes, US Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, 4 May, 2009.

27.Sleiman M, Gundel LA, Pankow JF, Ill PJ, Singer BC and Destaillats H, Formation of carcinogens indoors by surfacemediated reactions of nicotine with nitrous acid, leading to potential third hand smoke hazards, Proc Natl Acad Sci USA 2010;107:6576–81.

28.Fluoris AD, Oikonomou DN, Electronic cigarettes: miracle or menace? BMJ 2010;340:c311.
29.Electronic Cigarettes: Could be a Solution?. Nazmi BİLİR1 Sağlık ve Toplum Yıl:22 , Sayı: 1 Ocak-Nisan 2012

30.A New Area to Fight: Electronic Cigarette. Şermin Börekçi, Nazmi Bilir, Celal Karlıkaya, TÜSAD Tütün Çalışma Grubu. Copyright 2015 Turkish Respiratory Society (TRS) Eurasian J Pulmonol 2015 DOI: 10.5152/ejp.2015.65375

31.World Health Organization: Tobacco. Fact sheet No. 339. Geneva, Switzerland, 2014. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs 339/en

32.Smoking Prevalence and Related Factors Among Secondary and High School Students in Tokat Province. Emekdar et al. J Contemp Med 2017; 7(1):58-66 DOI: 10.16899/gopctd.286207

33.McNeill A, Brose LS, Calder R, Hitchman SC, Hajek P, McRobbie H. (2015). E-cigarettes: an evidence update. Public Health England. [Internet] https://www.gov.uk/government/publications/ecigarettes-an-evidence-update

34.Güner M, Peçe Ü, Dağlı E, Ay P, Yıldız F, Elbek O. Elektronik sigara konulu Türkçe internet sitelerinde içerik araştırması- PS-79 Türk Toraks Kongresi 2016.

35.New Generation Tobacco and Nicotine Products. Dr. Elif Dağlı “31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü”Nedeniyle Özel Sayı 2016 • cilt volume 25 • özel sayı • 2-6

36.A Report of the Surgeon General: How Tobacco Smoke Causes Disease A Report of the Surgeon General How Tobacco Smoke Causes Disease Fact Sheet. Centers for Disease Control and Prevention. www.cdc.gov

37.International Agency for Research on Cancer. Smokeless Tobacco and Some Tobacco-Specific N-Nitrosamines. Lyon, France: World Health Organization International Agency for Research on Cancer; 2007. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 89.

38.Is cigar smoking safer than cigarette smoking? J. Taylor Hays, M.D. www.mayoclinic. org

39.Health Effects of Smokeless Tobacco Products. American Lung Association. www.lung.org

40.Is Any Type of Smoking Safe? American Cancer Society. www.cancer.org
yazarSDN Yazarı

Akıllı telefon, tablet, taşınabilir bilgisayar, mobil uygulamalar, donanım incelemeleri ve haberleri; kısaca Türkiye'nin en iyi teknoloji sitesi!
Yazarın diğer haberlerine ulaşmak için tıklayın.

Yeni ! ShiftDelete.Net ya da SDN Forum hesabınız ile yorum yaparak yorumlarınızın rumuzunuz ile yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Giriş için tıklayın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

83 yorum - “E-Sigara hakkında bilinmesi gerekenler!”

 1. Ziyaretçi dedi ki:

  e sigara yasak normal sigara satışı neden serbest

 2. Ziyaretçi dedi ki:

  Merhaba

 3. Ziyaretçi dedi ki:

  ingiliz louise ross un yaptığı açıklamaya göre;

  elektronik sigara hakkında yapılan kara propaganda sonuç ***** sürekli artı***** yılından beri artık ZARARLIDIR haberleri gülünç bulunuyor demiş…
  darısı başımıza

 4. Ziyaretçi dedi ki:

  Tebrik ediyorum ya, zehirsiz 2 temel kimyasaldan oluşan kaynama noktası 250 derecenin üzerinde olan e-sigara likitine hangi eklentileri katmışlar bu seviyeye getirmiş o araştırmayı yapanlar, ama olayın koptuğu nokta normal sigarada kadmiyum yok demişler ya bence orada direkt olarak bu araştırmanın çöp olduğu anlaşılıyor.

 5. Ziyaretçi dedi ki:

  ben 5 senedir kullanıyorum günde 3 paket sigara içerken şimdi elektronik sigara sayesinde haftada 1 paket anca içiyorum…

 6. Ziyaretçi dedi ki:

  Elektronik Sigarayı 5 yıldır kullanıyorum gayet memnunum günde 3 paket sigara içen biriydim şu an ise haftada 1 paketi anca bitiriyorum….
  ve güvenerek alışveriş yaptığım tek sitede burası *****

 7. Ziyaretçi dedi ki:

  Kaynakları göremedim ben.

 8. Ziyaretçi dedi ki:

  Amerika da sadece mentol aromasi mi ?likitin içinde tutun esansi,organik ve strik asit, alkol ? Boyle saçma sapan bi yazi olamaz kafanizdan uydurup uydurup salak salak şeyler yazmayin bari taraflisinizda çokta belli etmeyin.

 9. Ziyaretçi dedi ki:

  DOKTOR hastasına sormuş.. sigara içiyormusun? hasta,, evet doktor bey.
  NE SENDEN VAZ GEÇERİM NE SİGARADAN..doktorda gülmüş..iç be arkadaş..demiş.. nasıl olsa ölüm var..içene ve içmeyene bakmıyor..soluk bittimi AHİRET HAVA YOLLARI nin gidiş biletini alıyoruz..dönüşü yoktur bu gidişin..hahahaaaaaaaaaaaaaaaa

 10. Ziyaretçi dedi ki:

  AĞANIN MALI GİDER HİZMETKARINDA CANI ÇIKAR..içeceğiz hemde ölünceye kadar SİGARA ÖĞRETMENLİK ARKADAŞIMIZDIR..köyde öğretmen olmak kolay değil..özellikle tek başına basit bir okul lojmanında.. İÇİYORUZ..dünya duysun.

 11. Ziyaretçi dedi ki:

  içiyorsak sebebi var..sigaramın dumanı yoktur yarin imanı altından köşk yaptırdık gümüşten merdiveni ..heyy heyheeyeyeeyyyy… içiyoruz..ahirettete içeceğiz..cennette de orada yok yok olduğuna göre sigara içebiliriz..cennet kızları ile..hahahaahaaa

 12. Ziyaretçi dedi ki:

  şuana kadarki en adam akıllı yazı olmuş.. usta bir kalemden çıktığı belli,diğerleri gibi baştan savma değil.. böyle faydalı ve okunabilirliği fazla olan yazılara devam .. teşekkür ederim.

" E-Sigara hakkında bilinmesi gerekenler! konulu haberimizde ShiftDelete.Net olarak sizlere E-Sigara hakkında bilinmesi gerekenler! ile ilgili son gelişmeleri aktarmak istedik. Hemen yukarıda E-Sigara hakkında bilinmesi gerekenler! ile ilgili yorum ve görüşleri inceleyerek sizlerde yorum bırakabilirsiniz. "

En yeni Videolar

 1. 1 MSI Immerse GH61 kulaklık incelemesi! MSI Immerse GH61 kulaklık incelemesi!
 2. 2 Xiaomi Mi 10T Pro kutu açılışı - Efsane telefon! Xiaomi Mi 10T Pro kutu açılışı - Efsane telefon!
 3. 3 Apple saatleri pahalı aksesuarlardan kurtardık! Apple saatleri pahalı aksesuarlardan kurtardık!
 4. 4 FujiFilm X-T200 vLogger KİT inceleme! FujiFilm X-T200 vLogger KİT inceleme!
 5. 5 Mac bilgisayarı yüzde 20 hızlandırdık! Mac bilgisayarı yüzde 20 hızlandırdık!
 6. 6 800 liralık Sphero Mini Robot incelemesi! 800 liralık Sphero Mini Robot incelemesi!
 7. 7 Rode NT-USB Mini inceleme! Rode NT-USB Mini inceleme!
 8. 8 PlayStation 5'te Trabzon'u savunduk! PlayStation 5'te Trabzon'u savunduk!
 9. 9 Yetkili bi abi ile teknoloji sohbeti gerçekleştirdik! Yetkili bi abi ile teknoloji sohbeti gerçekleştirdik!
 10. 10 Apple Watch Series 6 inceleme! Apple Watch Series 6 inceleme!