Okunma

Türk Telekom’da Neler Oldu


24 Ekim 2007 Çarşamba 13:00
Türk Telekom’da Neler Oldu

"167 yıllık köklü bir maziye sahip olan Türk Telekom, ülkemizin iletişim altyapısını sağlamakta ve en son teknolojileri dikkate alarak müşterilerine, ülke sathında, yaygın, kaliteli, süratli ve en üst seviyede hizmet verebilmenin anlayışı içinde çalışmaktadır.

Bu maksatla yıllarca yapılan çalışmalar sonunda ülkemizdeki 57 bin yerleşim yerine iletişim altyapısı ulaştırılmıştır. 10.000 adet muhtelif kapasitedeki ve yüzde 98’i sayısal olan telefon santralı ve  bu santraller arasında bağlantıyı sağlayan 5.2 terrabit  ps kapasiteli transmisyon ortamı, 36 milyon çift hat kapasiteli prensipal/rijit ve 60 milyon çift kapasiteli lokal yer altı çoklu bakır kablo, 316.000 göz km, 49.000 km yer altı kablo kanalına sahip erişim şebekesiyle Türk Telekom, yaklaşık 50 Milyon  telefon kullanıcısı ile 4.300.000 ADSL (İnternet)  kullanıcısına ülke sathında 24 saat kesintisiz hizmet verebilmek için 37.344 personeliyle büyük gayret içinde bulunmaktadır.

Büyük ağırlık verilen fiber optik hatları bütün yurt geneline yayılmış yaklaşık 130 bin km’lik bir yeraltı şebekesi ile iletişim altyapımızın önemli bir transmisyon ortamını teşkil etmektedir. Ülke genelinde iletişim altyapımızın yenilenmesi ve genişletilmesi ile hizmetlerin aksamaması için yıllık ortalama 1 milyar YTL’nin üzerinde bir yatırım harcaması planlanmaktadır. Türk Telekom, şebekesinin büyüklüğü itibariyle dünyanın 13. Avrupa’nın 5. büyük operatörü durumundadır. Bu sorumluluk içerisinde yeni hizmetlere ağırlık verilmekte olup özellikle internet ulaşımının ön plana çıktığı ve bilgiye ulaşımın her seviyeden ve her yaştan insan için büyük önem arz ettiği günümüzde 4.300.000 ADSL abonesine bu hizmet en üst kalitede verilebilmektedir.

Kurumsal müşterilere hızlı internet hizmetini verebilmek amacıyla da metro ethernet şebekemiz hızla genişletilmektedir. Gelişmiş ülkelerde yeni yeni hizmete verilmeye başlanılan IPTV başta olmak üzere triple (ses+hızlı internet+video) play uygulamasına ve arkasından quadroplay (ses,hızlı internet,video,mobil) uygulamasına geçebilmenin hızlı çalışması içinde bulunulmaktadır. Halen mevcut şebekemizde VDSL2 uygulaması başlatılmış olup 30 megabit gibi yüksek bir hız seviyesine ulaşılmıştır. Yine görüntülü telefon hizmeti ile Wi-Fi telefon ve Wi-Max mobil telefon ile sabit telefonu bütünleştiren yakınsama hizmetleri üzerinde yoğun bir çalışma sürdürülmekte olup kısa süre içerisinde özellikle Wi-Fi telefon ve görüntülü telefon hizmeti müşterilere sunulur hale gelecektir.
 
Türk Telekom gerek sayısal santrallerinin verdiği yeni hizmetler gerekse VoIP dediğimiz sesin datayla taşınması alanındaki çalışmaları da hızlı olarak sürdürmekte olup teknolojinin imkan verdiği ve gelişmiş operatörlerin sunduğu hizmetlerin tamamını kaliteli ve yaygın olarak verecek durumdadır. Yine Türk Telekom NGN dediğimiz yeni nesil şebekenin çalışmasına başlamış ve özellikle kırsal alandaki uygulamalarıyla köylere kadar yeni nesil şebekenin uzatılmasını ve bunun altyapısını uygulama noktasına gelmiştir. Böylece yakın gelecekte akıllı şebeke olarak da isimlendirilen şebeke üzerinden yeni birçok hizmetler verilir hale gelecektir.

Bugün ulaşılan seviye şüphesiz bugün gerçekleştirilen çalışmaların bir sonucu değildir. Bu hizmetler 167 yıllık bir birikimin ve bu süre içerisinde görev yapan her kademe ve ünvandaki Türk Telekom çalışanlarının görev yaptığı dönemdeki katkılarının bir sonucudur. Şüphesiz şu andaki Türk Telekom teknik kadrosu başta olmak üzere tüm kadrosuyla bütün yeniliklere adapte olabilecek ve bu yenilikleri zamanında ve aksaksız hizmete sunabilecek ve en üst seviyede işletebilecek insan kaynağına sahip bulunmaktadır. Bu çalışmalarında Türk Telekom bir teknoloji şirketi olma yolunda sahasını genişletmekte ve şirket bünyesine aldığı yeni şirketlerle başta teknoloji ve yazılım şirketleri olmak üzere bir takım çalışması içerisinde dünya şirketi olma yolunda hızlı adımlarla yürümektedir. Bu hedeflere ulaşmada en büyük güvencemiz takım ruhuyla çalışan, sahasında kendisini yetiştirmiş, yeniliklere açık ve devamlı kendisini yenileyen 37.344 çalışanımızdır.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde hizmetlerimizi en üst düzeyde götürdüğümüz  bir dönemde 37.344 çalışanımızın 25.270 kişisinin üyesi bulunduğu Türkiye Haber-İş Sendikası’yla 4,5 aydır sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Şirketimiz, çalışanlarımızın huzuru, güvencesi, refahı ve takım ruhu içerisinde hizmet yapmalarını sağlayacak çalışma ortamını sağlamak ve sürdürmek için tüm imkanlarını sonuna kadar zorlayarak makul bir teklif sunmuştur.

Ancak bu teklif sendikaca kabul edilmemiş, buna karşın şirketimiz tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan karşı tekliflerde bulunulmuştur.
 
Sonuçta 16.10.2007  tarihinde sabah saat  08:00′ da grev uygulaması başlamıştır. 10. gününe girdiğimiz bugün itibariyle grev uygulamasının sürdüğü süre içerisinde özellikle işletme bakım ve onarım hizmetlerinde çalışan ve kapsam dışı statüde bulunan ve greve katılma hakları bulunmasına rağmen greve katılmayan yaklaşık 3 bin 600 çalışanımızın gece gündüz demeden fedakarca çalışmaları sonucunda gerek telefon gerekse ADSL müşterilerimizin hizmetleri olabildiğince aksaklık olmadan sürdürülmeye çalışılmıştır.

Bu dönemde bizi en çok üzen husus ülkemizin milli bir değeri olan ve milyarlarca dolar harcama ve on binlerce insanın emeğiyle tesis edilmiş bulunan iletişim   altyapımıza verilen zararlardır. Sabotaj olarak nitelendirdiğimiz bu yoğun tahribatla, yurtdışı ve yurtiçi ses ve datanın taşındığı, ana arterler olarak nitelendirdiğimiz fiber optik  kablolar kesilmiş, ülkenin dört bir yanında ve grevin başladığı tarihten günümüze kadar 21 ilde ortalama 600 ila 2400 hat kapasiteli 195 adet saha dolapları kesilmiş her türlü kesici alet kullanılarak tahrip edilmiş, asit dökülerek içindeki kablolar eritilmiş ve bu tesisler kullanılmaz hale getirilmiştir.
 
Bir taraftan günlük arızaları gidermekte olan kısıtlı sayıdaki bakım onarım personelimizin daha çok zamanını alan bu tür arızalar, hizmetlerimizin daha üst düzeyde götürülmesine engel olmaktadır. Bu sabotajı yapan ve ülke servetine zarar veren kişileri lanetle kınıyor ve bundan böyle bu tür olayların olmamasını temenni ediyoruz.

Grevde olan personelimizin bu davranışları tasvip etmediğini ve bunu yapanlara karşı en az bizim kadar hassasiyet göstereceklerine ve gördükleri duydukları bir şey varsa bizi haberdar edeceklerine yürekten inanıyoruz.

Vatandaşlarımızın da bu tür bir olaya şahit olduklarında bizlere, Emniyet güçlerine haber vermelerini rica ediyoruz.

Ülkemizin sosyal ve ekonomik hayatına, kamu güvenliği ve kamu sağlığına bugüne kadar önemli bir olumsuz etkisi olmamasını sağlayabildiğimiz çalışmaların bundan böyle de aynı hızla aynı  inançla ve aynı güvenle omuz omuza sürdürebileceğimizi ve bunun yanında da bizim bir parçamız olan ve greve katılan sağduyulu personelimizle en kısa sürede aynı ortamda sevgi ve büyük Türk Telekom ailesi olarak çalışmaya devam edeceğimize yürekten inanıyoruz.”

Türk Telekom Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Celalettin Dinçer: Türk Telekom çalışanların emeğiyle kurulmuş olan şebekemiz, dünyanın en modern işletişim altyapılarından birisidir”

"Türk Telekom olarak daha önce de kamuoyunu bilgilendirdiğimiz gibi, birinci günden itibaren olası bir grev için tüm hazırlıkları tamamlamış ve ülkemizde haberleşme hizmetlerinin kesintiye uğramaması için tüm gerekli tedbirleri almıştık. Şeffaflık ve açıklık politikamız çerçevesinde bunları bir kez daha hatırlatmak isteriz. Grev öncesinde:

Genel Müdürlükte ve bütün illerde Kriz Masaları kurulmuştur.
Bütün illerde Erişim Şebekeleri Kriz Yönetim Merkezi oluşturulmuştur.
Grev kapsamı dışı kalan personelimizin 7 gün 24 saat çalışmaları yönünde ilave tedbirler alınmıştır. 
Ana Denetim Merkezi üzerinden bütün ana güzergahlar denetim altına alınmıştır.

Ayrıca yine grev öncesinde, erişim şebekeleri, transmisyon, santral, fiber optik kablolar ve enerji-soğutma sistemlerine yönelik analizler yapılmış ve gerekli eylem planı oluşturulmuştur. Grev sonrası bu plan başarılı bir şekilde hayata geçirilmiştir.

Önemle altını çizmek isterim ki,  Türk Telekom en modern iletişim altyapısına sahip olan bir operatördür. Türk Telekom olarak gurur duyduğumuz altyapı şebekemiz, 130 bin km fiber optik kablo ağı, bunun üzerinde DWDM ve SDH teknolojisiyle oluşturulmuş ana omurga ve 320 gigabitlik hatlarla iki alternatifli olarak tasarlanmış ve yedekli olarak işletilmektedir.

Grevin başlamasıyla birlikte fiber optik altyapımıza yönelik sabotajlar daha sonraları saha dolaplarını hedef almaya başlamıştır. Şebekemizde kasti müdahalelerle oluşan arızaların giderilmesi için greve katılmayan personelimiz canla başla gece gündüz çalışarak aksaklıkların minimum seviyede kalmasını sağlamıştır. Arızalar giderilirken kamu güvenliği ve sağlığı konularına öncelik verilmiştir. Fedakarca çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarımı yürekten kutluyor ve teşekkürü bir borç biliyorum.
 
Yapılan bu tür sabotaj eylemlerinin en az bizim kadar yasal yollarla grev hakkını kullanan sağduyulu personelimizi de üzdüğünü ve bu eylemlerin onlar tarafından da tasvip edilmediğini biliyoruz. Yıllarca hep beraber çalışarak kurduğumuz gözbebeğimiz olan bu altyapının korunması konusunda hepimize önemli sorumluluk düştüğünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İnanıyorum ki sona erecek bu grevin ardından tekrar huzur içerisinde çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.” 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

Emin Başer
Türk Telekom Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi

SDN http://shiftdelete.net
yazarVolkan Bilgin

14 yıldır profosyonel olarak bilişim sektöründe çalışan Volkan tam bir teknoloji meraklısı, sinema tutkunu, oyun bağımlısı. Bir çok teknolojinin çıkışına şahitlik eden Volkan ayrıca müzik, resim ve heykelle de uğraşıyor.
Yazarın diğer haberlerine ulaşmak için tıklayın.

Yeni ! ShiftDelete.Net ya da SDN Forum hesabınız ile yorum yaparak yorumlarınızın rumuzunuz ile yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Giriş için tıklayın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

16 yorum - “Türk Telekom’da Neler Oldu”

 1. SDN Okuru dedi ki:

  aynen arkadaşımızın da dediği gibi yine bir cumartesideyiz ve yine yurtdışı çıkışları maf durumda… bana bir oyunu oynatmayacak internet bağlantısını ben napayım? o kadar reklamı vereceklerine önce altyapılarını düzeltsinler, yorumlara bakın 2007’de yazılmış yıl 2009, 2010’a şurda gün sayıyoruz hala yurtdışı çıkışlar hoşaf ise sorun kullanıcıda değil servis sağlayıcıdadır!!!

 2. SDN Okuru dedi ki:

  Ankaranın göbeğinde ***** semtinde.
  Ama bermuda şeytan üçgeninde de yazlığımız var.
  Belli geceler sanki sabah namazını hatırlatır gibi saat 4 te internet ***** hizmetlerini arayınca kesinlikle kusur sizde ***** sunduğu internet hizmetinde bir sorun yok ***** iyi güzelde makinem bazı dönemler 1 ay server gibi gece gündüz açık çalışıyor hiç bağlantı kesilmeksizin.O 1 aylık dönemde benim makineme neden birşey ***** varsayalım tamam sorun ***** niye hep saat 4 gibi(+/- 5 dakika oynayabilir)benim bilgisayarım sorun yaşı***** saatte değilde hep aynı ***** üçgenimizin bir köş***** ***** gözleme dayanarak çıkarımda bulunmuyorum.)
  Diğer yandan güzide gecekondumsu semtimiz Demetevlerde hiç başka sokak değil hep bizim sokağın elektriği ***** çıkıp pencereden yan sokaktaki ışıl ışıl apartmanları seyredebiliyorsunuz her ***** zaman mı kesiliyor ?Soğuk kış mevsiminde,kaçak elektrik tüketimi arttığı dö***** da ihtiyaç artıp trafoların yetmediği dönemlerde kesiliyor ***** 1 saniyeliğine gidip geliyor elektriğ***** uyarı ***** fazla makineleri kapatıp elektrik tüketimini limitler ***** sorarım size 1 sn lik kesintinin anlamı ne ***** mıdır ? Eğlence midir ? Deneme midir ***** da üçgenimizin ikinci köşesi
  (tecrübeden ***** 1-2 gözleme dayanarak çıkarımda bulunmuyorum.)
  Gelelim herkesin bildiği 3. köşeye.
  Hani TeVe denen aptal kutusu çok izlenen ratingli dizilerin olduğu saatte, reklamların arasına dizi serpiş***** dakika reklam izliyorsunuzya 15 dakikalık dizi iç***** böyle bir tezat ***** internette de bu örümcek kafalı,sansürcü zihniyetteki adamların erişimini engellediği sitelerin arasında gezinirken düşünü***** artık erişimi engellenmişler arasından engellemeyenleri bulmak oldukça zor olacak ***** artık nereye erişeceğimize onlar iyiden iyiye karar verecekler diyorsunuz.
  Size ne kardeşim benim internet özgürlüğü***** yere girerim kim ne karışır ? Dünyanın binbir ülkesinde çoluk çocuğu nasıl koruyorlar aileleri muzır neş***** Allahaşkı***** zorla hizaya getirmek ***** sunduğunuz kısıtlı,altyapısız kötü internet hizmeti Cumartesi gibi yoğun günlerde,kullanıcının çok olduğu günlerde yerlerde sürünü***** e-okul,e-devlet gibi kepazeliklerle de insanlara hem eziyet ediyor hemde dünyanın en zengin adamı Bill Gates i daha da zengin etmek için elinizden ne geliyorsa yapı***** okulları tamamen windows denilen rezil işletim sistemine teslim olmuş ve birtakım firmalara kalitesiz vasıfsız bilişim ve teknoloji sınıfları kurup rant sağlayacak biçimde rollerini yapmaktalar.

  Daha saymakla bitmez Telekomun,Aveanın,tedaşın,botaşın vs vs vs çirkinlikleri Devletin kokuşmuş eli, vatandaşın cebinde,insanları soyup soğana çeviren bir zihniyetle iş***** dumrul öykülerindeki gibi köprüden geçenden veya geçmeyenden döverek para alı***** oylarıyla seçtiği devlet o insanlara hizmet yerine onları soyan bir zihniyete bürünü***** devler yapısı ***** devletine ve kurumlarına olan güveni sarsılı***** çok şey varda kim duyacak orası ayrı.

  Selam ve saygılarımla.

 3. SDN Okuru dedi ki:

  Uzun yorum yazan ve hakkını helal etmeyen arkadaş.O kadar anlamsız ve karmaşık cümleler kurmuşsunki,ben de sana ve seni yetiştiren Türkçe öğretmenine hakkım varsa eğer,helal ***** kelime sarfedipte hiçbirşey anlatamamak bu olsa gerek sanırım.

 4. SDN Okuru dedi ki:

  Greve sonuna kadar ***** TT’un 3-4 sene kahrını çektik. Ankara Demetevlerin ilk ADSL aboneleri arasındayız. Piyasada ADSL modem bile yoktu,karaborsaydı. Postanede “ADSL aboneliği” deyince,görevliler o da nesi diyorlardı.Yüksek rakamlar ödedik ADSL abonesi ***** sene sonra bize yapmadığı güzelliği yeni abonelere 14 YTL ye yaptı.Aveası,adsl i hepsi tezgah,hepsi üçkağıt.% 1500 kar yapan bir kurumun yabancılara satılması ise apayrı bir anlamsız,saçmasapan giriş***** gidecek elden,sahip olun ahali.

 5. SDN Okuru dedi ki:

  Daha iyi olacak inşallah devlet özelleştirerek dah iyi yaptı.

 6. SDN Okuru dedi ki:

  Yurtdışı sitelerine erişim gene berbat.

 7. SDN Okuru dedi ki:

  Vatandaşlarına, daha doğrusu özelleştii için müşterilerine belirtilenin aksine dünya standartlarının da oldukça hizmet vermekte olan bir kurumun kendini aklama çabaları olarak görüyorum bu yazıyı ve geçtiğimiz günlerde ugulamanmaya başlanan 4 kat hız artırımlarını. Hem bağlantı hızı konusundaki rezalet hem de alınan fahiş fiyatlar konusunda eski memur zihniyetinden kurtulamamış bir kurumdur. Şirketin adı Türk Telekom olmasına rağmen yönetim kurulu başkanı Dr. Paul Doany’dir. Nelere alışacağız ey Türkiye halkı!

 8. SDN Okuru dedi ki:

  Kalifiye eleman olursun işverenin sana mecburdur greve gidersin bu çalışanların çoğu vasıfsız vede 2 milyar maaş alıyorlar tazminatları verilip nazikane bir şekilde gönderilsinler ttnet acilen kalifiye elemanları bünyesine katması lazım.

 9. SDN Okuru dedi ki:

  Şimdi gelelim öz eleştiriye. Telekom içinde 10 adet belkide 15 adet kadro var. Bunu yapan kim elbetteki öğer değil. Suandaki yönetimde bulunan ve satılmadan öncede yönetimde bulunan emin başer ve Celalettin Dinçer beydir nemi bunlar hizmetli,memur,teknisyen yardımcısı,teknisyen,sefteknisyen,başteknisyen,uzman,tekniker,baştekniker,uzman yardımcısı,mühendis,şef mühendis müdür yardımcı,müdür ,ilmüdür muavini ,ilmüdürü daha arada atladıklarımda var işte bir kurumda sadece bazı kesimler istiyor diye bu denli kadro açarsanız ve sadece birileri diyor diye bazı kimseleri kapsam dışı bazılarını kapsam içi yaparsanız hatta hatta iki teknikeri karşınıza alıp sen kapsam içi diğeri dışı derseniz teknisyen içinde alın size kargaşayı şimdi sorarım size eski yönetici ve şimdiki yöneticilere vicdanınız rahatmı belki rahat diyeceksiniz ama unutmayın hakkımı helal etmiyorum eğer birazcık inancınız varsa helal etmiyorum hakkımı topu attınız şimdi öğere hayır bunu çözecek sizlerdiniz çözmediniz kimden emir aldınız nasıl yaptınız o beni ilgilendirmez ama ben benim gibiler hakkını helal etmiyor bunu bilesiniz , Diğer tarafa gelince elbetteki öğer hizmetliyede mühendisede aynı maaşı vermeyecek doğanın kanunu bu peki yapılması gereken nedir çok basit tüm kadrolar silinir 4 kadro olur işçi ,şef,müdür yardımcısı.müdür! Ama bunu yapmayada gücünüz yetermi bilmem güçten kastım bu kadar yanlışı yapı al öğer düzelt demeye benzer (SON OLARAK YAPSANIZDA YAPMASANIZDA BEN TÃœRK TELEKOM AİLESİNİN BİR FERDİYİM YAPILMIŞ BİR SOBATAJ VARSA ELBETTEKİ BU BENİM AİLEME YAPILMIŞ SAYARIM ONLARADA HAKKIMI HELAL ETMEM AMA HIRSIZIN HİÇMİ SUÇU YOK DERLER UNUTMAYIM ) NE YAPARSANIZ YAPIN KUL HAKKINI ÖDEYEMEYECEĞİNİZİ BELİRTİRİM VE HAKKIMI HELAL ETMEDİĞİMİ BİRKERE DAHA BELİRTİRİM.

 10. SDN Okuru dedi ki:

  Bakın arkadaşlar 2 personel düşünün 1.si sorumlu diğeri ise sorumlunun altında çalışan bir arkadaşımız. Şimdi maaşlara gelelim sorumlu 1200 ytl alıken sorumlu personelin altında çalışan 2000 ytl alıyor alabilir alsında. Yaptıkları işe bakalım aynı hatta sorumlu arkadaş gece 24 saat aranır hatta gece yarıları işe çağrılır. Bu bildiğiniz sorumlu arkadaşlar diğer kurum ve kuruluşlardaki sorumlular değil karıştırmayın müdür yardımcısı. Müdür değil yine aynı işi yapan işci arkadaşlarımız yani masa başında çalışanlar değil sahaya inip eşlerini çocuklarını gece yarısı yalnız bırakıp işe giden arkadaşlar.

 11. SDN Okuru dedi ki:

  1 megabit hız iyi oldu eski hıza göre. Sınırsız Tabi ki daha da hızlanmalı. Şükretmeliyiz..

 12. SDN Okuru dedi ki:

  Acıkcası Türk telekomu sevmem ama ben 750 ytl alan bir memur olarak düşünüyorum ki bu greve giden kişiler öyle 500-600 ytl ile çalışan değil 1500 ytl altında maaş almayan ***** yahu insaf sanki açlıktan ölüyorsunuz.,

  Demiş arkadaşta arkadaş biliyor mu 900 YTL maaş aldıklarını sırf sendika kalksın diye daha az iş yapanlara 2000 YTL maaş veriyor o dediklerin sendikasız olanlar lütfen bilinçli yazalım bu yazıda telekomun son günlerde alt yapısı yeterli değil yatırım yapmıyor dedikleri için savunma ama çok saçma… Yalan yanlış bilgiler..

 13. SDN Okuru dedi ki:

  Kendilerini bu kadar övmüşler güzel. Yurtçağında 130 bin fiber kaboloarı olmasıda güzel.. Ama ben ev kullanıcısı olarak niye bu kadar yatırımın karşılığını alamıyorum. Niye yurtdışı çıkışları düzeltilmiyor? size soruyorum Emin bey… İsterseniz Ankara İstanbul arasını 100 GBPS yapın yurtdışı kaynakları olmadan neye yarar? Yada hakkarinin bir köyüne 1gbps internet getirin. O hemşerim youtube dan video izleyemedikçe veya gurbetçi abisiyle takılmadan konuşamadıkça neye yarar söyleyin bana sayın Emin Başer?

 14. SDN Okuru dedi ki:

  ttnet şu hızları bir halletsin. Her abonenin parasını çalıyorlar 1 mb bağlantı oldu 128 kb bazen daha düşük 256 sınırsızken daha iyiydi şimdi gece 2 den sonra düzeliyor ancak hatlar.

 15. SDN Okuru dedi ki:

  Acıkcası Türk telekomu sevmem ama ben 750 ytl alan bir memur olarak düşünüyorum ki bu greve giden kişiler öyle 500-600 ytl ile çalışan değil 1500 ytl altında maaş almayan ***** yahu insaf sanki açlıktan ölüyorsunuz.

 16. SDN Okuru dedi ki:

  Hayatı palavra. En modern ise niye hala 1 mbits bağlantı ile en fazla 104 kbits ile download hızı elde ediyoruz. Bunu açıklasın ilk önce.

" Türk Telekom’da Neler Oldu konulu haberimizde ShiftDelete.Net olarak sizlere Türk Telekom’da Neler Oldu ile ilgili son gelişmeleri aktarmak istedik. Hemen yukarıda Türk Telekom’da Neler Oldu ile ilgili yorum ve görüşleri inceleyerek sizlerde yorum bırakabilirsiniz. "